Tübitak MAM
Nev Hassas Döküm
Çevik Teknik Metaürji
Ertekno Hassas Döküm